مکانیک لرنینگ
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در این قسمت کاربران طلایی سایت می توانند قطعات طراحی شده در نرم افزار های طراحی و مهندسی را به صورت رایگان دریافت نمایند.

توجه کنید که تمام قطعات دارای نمودار درختی می باشند.

بطری طراحی شده در نر م افزار سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

 فنر طراحی شده در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

آچار طراحی شده در سالیدورک  
آچار

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

چرخ دنده طراحی شده در نرم افزار سالیدورک  
چرخ دنده

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

چرخ زنجیر طراحی شده در solidworks  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

بطری طراحی شده در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی قایق در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی کیس کامپیوتر در solidworks  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی مته در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی قلب در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی پارچ در نرم افزار کتیا  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی بطری در کتیا  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی چرخ دنده در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در solidworks  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی بلبرینگ در نرم افزار سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

ظرف طراحی شده در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

ظرف طراحی شده در solidworks  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی پیچ در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک  

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]