0

در این قسمت کاربران طلایی سایت می توانند قطعات طراحی شده در نرم افزار های طراحی و مهندسی را به صورت رایگان دریافت نمایند.

توجه کنید که تمام قطعات دارای نمودار درختی می باشند.

بطری طراحی شده در نر م افزار سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

 فنر طراحی شده در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

آچار طراحی شده در سالیدورک 
آچار

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

چرخ دنده طراحی شده در نرم افزار سالیدورک 
چرخ دنده

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

چرخ زنجیر طراحی شده در solidworks 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

بطری طراحی شده در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی قایق در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی کیس کامپیوتر در solidworks 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی مته در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی قلب در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی پارچ در نرم افزار کتیا 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی بطری در کتیا 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

طراحی چرخ دنده در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در solidworks 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی بلبرینگ در نرم افزار سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

ظرف طراحی شده در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

ظرف طراحی شده در solidworks 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی پیچ در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]

مدلسازی ظرف در سالیدورک 

لینک دانلود رایگان برای اعضای طلایی سایت

[restrict paid=”true”]

لینک دانلود

[/restrict]