آموزش محیط ورقکاری (sheet metal) کتیا

200000 ریال

52

آموزش محیط ورقکاری کتیا:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش محیط ورقکاری در کتیا) قصد داریم تا یکی دیگر از محیط های نرم افزار کتیا را به شما آموزش دهیم.محیطی که قصد داریم تا آن را به شما آموزش دهیم محیط ورقکاری یا همان sheet metal نرم افزار CATIA می باشد.همان طور که می دانید یک سری از قطعات وجود دارند که باید به روش ورقکاری تولید شوند.در واقع برای طراحی قطعاتی که با خم های ساده قابل تولید می باشند ما می توانیم از محیط sheet metal استفاده کنیم.مانند کیس رایانه و سینک ظرفشویی.ما در محیط ورقکاری علاوه بر اینکه می توانیم این قطعات را طراحی کنیم،می توانیم گسترش آنها را نیز ایجاد کنیم.توجه کنید قطعاتی که ما در محیط ورقکاری طراحی میکنیم ضخامتشان ثابت می باشد.

برای ورود به محیط ورقکاری از ماژول Mechanical Design  گزینه   Generative Sheet metal Design را انتخاب می کنیم.

در این مجموعه آموزشی که به زبان فارسی می باشد ما این محیط را در ۱۰ جلسه به صورت کامل به شما آموزش می دهیم.

مباحث و دستوراتی که در جلسه اول از آموزش محیط ورقکاری بررسی می کنیم عبارتند از:

 • نحوه تعریف پارامترهای ورقکاری
 • دستور Wall
 • دستور Wall on edge
 • طراحی دیواره به شکل دلخواه
 • آشنایی با پارامترهای Bend Allowance و K-Factor
 • نحوه ایجاد گسترده یک مدل ورقی شکل
 •  نحوه تهیه نقشه از قطعات ورقی شکل

                             نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه اول

فرمت فیلم: MP4

مدت زمان آموزش جلسه اول  : ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه اول  : ۱۷۱ MB

جلسه دوم آموزش محیط ورقکاری در کتیا:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(محیط sheet metal در کتیا) قصد داریم تا برخی دیگر از دستورات محیط ورقکاری کتیا را به شما آموزش دهیم.همان طور که از جلسه اول به خاطر دارید ،در جلسه اول از نوار ابزار Walls دستورات sheet metal parameters,wall,wall on edgeو دستور extrusion را به صورت کامل بررسی کردیم.در این جلسه که جلسه دوم از آموزش محیط ورقکاری کتیا می باشد قصد داریم تا دستورات دیگری در این محیط را بررسی کنیم.

مباحث و دستوراتی که در جلسه دوم از آموزش محیط sheet metal  بررسی می کنیم عبارتند از:

 • دستور Flange
 • دستورHem
 • دستور Tear Drop
 • دستور User Flange
 • دستور Recognize
 • نحوه ایجاد سطح گسترده

                                     نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه دوم

فرمت فیلمMP4 :

مدت زمان آموزش جلسه دوم  : ۳۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه دوم : ۶۶ MB  

جلسه سوم آموزش Sheet Metal درCATIA:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش CATIA (آموزش sheet metal درCATIA) قصد داریم تا برخی دیگر از دستورات محیط ورقکاری کتیا را به شما آموزش دهیم.در این جلسه که جلسه سوم از آموزش محیط ورقکاری در کتیا می باشد قصد داریم تا دستورات نوار ابزار Rolled Walls را بررسی کنیم.توسط دستورات این نوار ابزار می توان دیواره هایی با مقطع گرد و یا مقطع متغییر ایجاد کرد.همچنین توسط  دستورات این نوار ابزار می توان سطوح را به Sheet Metal تبدیل کرد و در نهایت گسترش آن را بدست آورد.

مباحث و دستوراتی که در جلسه سوم از آموزش محیط sheet metal  بررسی می کنیم عبارتند از:

 • دستور Hooper
 • دستورFree Form Surface
 • دستور Rolled Wall
 • نحوه ایجاد سطح گسترده

                        نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه سوم

فرمت فیلم  MP4 :

مدت زمان آموزش جلسه سوم  : ۲۸ دقیقه و ۲۳ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه سوم  : ۵۲ MB   

جلسه چهارم آموزش ورقکاری درکتیا:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش ورقکاری درکتیا) قصد داریم تا برخی دیگر از دستورات محیط ورقکاری کتیا را به شما آموزش دهیم.در این جلسه که جلسه چهارم از آموزش محیط ورقکاری در کتیا می باشد قصد داریم تا دستورات نوار ابزار Bending را بررسی کنیم.توسط دستورات این نوار ابزار می توان انواع خم های مختلف را ایجاد کرد.

مباحث و دستوراتی که در جلسه چهارم از آموزش محیط ورقکاری بررسی می کنیم عبارتند از:

 • دستور Bend
 • دستورConical Bend
 • دستور Bend From Flat
 • دستور Unfolding
 • دستور Folding
 • دستور Point or Curve Mapping
 • نحوه گسترش دادن خم ها

                         نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه چهارم

فرمت فیلم :  MP4

مدت زمان آموزش جلسه چهارم : ۳۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه چهارم : ۶۳ MB    

جلسه پنجم آموزش sheet metal در کتیا:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش sheet metal  در کتیا) قصد داریم تا برخی دیگر از دستورات محیط sheet metal کتیا را به شما آموزش دهیم.در این جلسه که جلسه پنجم از آموزش محیط sheet metal  در کتیا می باشد قصد داریم تا دستورات نوار ابزار Cutting/Stamping را بررسی کنیم.این نوار ابزار از دو قسمت تشکیل شده که یکی نوار ابزار Cutting می باشد و یکی هم نوار ابزار Stamping می باشد.در این جلسه به بررسی دستورات نوار ابزار Cutting می پردازیم.از دستورات نوار ابزار Cutting برای ایجاد برش بر روی قطعات ورقی شکل استفاده می شود.

مباحث و دستوراتی که در جلسه پنجم از آموزش محیط ورقکاری بررسی می کنیم عبارتند از:

 • دستور Cut Out
 • دستورHole
 • دستور Circular Cut out
 • دستور Corner Relief
 • دستور Corner
 • دستور Chamfer
 • نحوه گسترش دادن قطعات ورقی شکل

                                   نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه پنجم

فرمت فیلم :  MP4

مدت زمان آموزش جلسه پنجم  : ۳۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه پنجم : ۸۲ MB

جلسه ششم آموزش ورقکاری درکتیا:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش ورقکاری درکتیا) قصد داریم تا برخی دیگر از دستورات محیط sheet metal کتیا را به شما آموزش دهیم.همان طور که به خاطر دارید در جلسه قبل ما نوار ابزار Cutting/Stampingرا به شما معرفی کردیم و گفتیم که این نوار ابزار از دو قسمت تشکیل شده است.قسمت اول آن نوار ابزار cutting می باشد که دستورات این نوار ابزار را در جلسه قبل یعنی جلسه پنجم به صورت کامل بررسی کردیم.قسمت دوم این نوار ابزار Stamping نام دارد که در این جلسه که جلسه ششم از آموزش محیط ورقکاری در کتیا می باشد قصد داریم تا دستورات این نوار ابزار را بررسی کنیم.

نوار ابزار Stamping یکی از مهمترین نوار ابزارهای محیط ورقکاری کتیا می باشد چرا که بوسیله دستورات این نوار ابزار یعنی Stamping می توانیم یک سری فرورفتگی ها،برجستگی ها و برش هایی را در قطعه ورقی شکل بوجود بیاوریم.در این جلسه که آخرین جلسه از بررسی دستورات محیط ورقکاری در کتیا می باشد شما را به صورت کامل و با ذکر مثال هایی با دستورات این نوار ابزار آشنا می کنیم.

مباحث و دستوراتی که در جلسه ششم از آموزش محیط ورقکاری در کتیا بررسی می کنیم عبارتند از:

۱-دستور Surface Stamp

۲- دستور Bead

۳- دستور Curve Stamp

۴- دستور Flanged cut out

۵- دستور Louver

۶- دستور Bridge

۷- دستور Flanged Hole

۸-  دستور Circular Stamp

۹-  دستور Stiffening Rib

۱۰- دستور Dowel

۱۱- دستور  User Stamp

              نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه ششم

فرمت فیلم : MP4

مدت زمان آموزش جلسه ششم : ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه ششم : ۲۳۶ MB

جلسه هفتم آموزش sheet metal درکتیا- تمرین شماره یک:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش sheet metal درکتیا) قصد داریم تا با انجام یک تمرین سه بعدی در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا شما را هر چه بیشتر با دستورات این محیط آشنا کنیم.همان طور که به خاطر دارید در جلسات گذشته ما دستورات و نوار ابزارهای محیط sheet metal را به صورت کامل به شما توضیح دادیم.اما در این جلسه که جلسه هفتم از آموزش محیط sheet metal در نرم افزار کتیا می باشد می خواهیم یک قطعه ورقی شکل را برای شما مدلسازی کنیم تا با دستورات این محیط بیشتر آشنا شوید.

برخی از دستوراتی که برای مدلسازی این قطعه ورقی شکل از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:

۱-دستور wall

۲- دستور Hole

۳- دستور Cut out

۴- دستور Mirror

۵- دستور Bend From Flat

۶- دستور Bead

۷- دستور Stiffening Rib

                                نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه هفتم

فرمت فیلم :  MP4

مدت زمان آموزش جلسه هفتم : ۲۴ دقیقه و ۱۲ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه هفتم : ۵۵ MB

جلسه هشتم آموزش محیط sheet metal درکتیا- تمرین شماره ۲

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش محیط sheet metal درکتیا) قصد داریم تا با انجام یک تمرین سه بعدی دیگر در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا شما را هر چه بیشتر با دستورات این محیط آشنا کنیم.در جلسه قبل یعنی جلسه هفتم یک تمرین را در محیط ورقکاری انجام دادیم.در این جلسه نیز قصد داریم تا یک قطعه ورقی شکل دیگر را مدلسازی کنیم تا با دستورات این محیط بیشتر آشنا شوید.

برخی از دستوراتی که برای مدلسازی این قطعه ورقی شکل از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:

۱-دستور Extrusion

۲- دستور Cut out

۳- دستور Wall on edge

۴- دستور Surface Stamp

توجه کنید که جهت یادگیری بیشتر شما عزیزان ما مدل سه بعدی این قطعه را نیز به همراه این فیلم آموزشی قرار داده ایم که می توانید از آن مدل نیز استفاده کنید.

                       نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیاجلسه هشتم

فرمت فیلم : MP4

مدت زمان آموزش جلسه هشتم  : ۳۸ دقیقه و ۲ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه هشتم : ۹۶ MB 

جلسه نهم آموزش محیط ورقکاری کتیا- تمرین شماره ۳

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش محیط ورقکاری کتیا) قصد داریم تا با انجام یک تمرین سه بعدی دیگر در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا شما را هر چه بیشتر با دستورات این محیط آشنا کنیم.دراین تمرین هم می خواهیم به کمک دستورات محیط sheet metal یک قطعه ورقی شکل را مدلسازی کنیم.تمرینی که در این جلسه یعنی جلسه نهم قصد مدلسازی آن را داریم،طراحی یک سینک ظرفشویی می باشد.برای این منظور ابتدا وارد محیط ورقکاری می شویم و پارامتر های ورقکاری را تعیین می کنیم.سپس یکی از صفحات استاندارد را انتخاب می کنیم و در آن یک مستطیل را ترسیم می کنیم.سپس بوسیله دستور wall آن مستطیل را به یک قطعه ورقی شکا تبدیل می کنیم.در مرحله بعدی دو فرورفتگی را در ورق ایجاد می کنیم و سپس بوسیله دستور دیگری یک سری برجستگی ها را در ورق بوجود می آوریم.در مرحله بعدی نیز محل نصب لوله آب و سپس نیز محل خروج آب را در ورق ایجاد می کنیم.در نهایت نیز به مدلمان لبه های را اضافه می کنیم.

توجه کنید که با تماشای این فیلم آموزشی که به زبان فارسی می باشد براحتی می توانید این سینک ظرفشویی را در نرم افزار کتیا مدلسازی کنید.

توجه کنید که جهت یادگیری بیشتر شما عزیزان ما مدل سه بعدی این قطعه را نیز به همراه این فیلم آموزشی قرار داده ایم که می توانید از آن مدل نیز استفاده کنید.

ورقکاری در کتیا

                                         نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه نهم

فرمت فیلم : MP4

مدت زمان آموزش جلسه نهم  : ۱۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه نهم : ۵۳ MB

جلسه دهم آموزش ورقکاری کتیا- تمرین شماره ۴:

در این قسمت از سلسله آموزش های آموزش کتیا(آموزش ورقکاری کتیا) قصد داریم تا با انجام یک تمرین سه بعدی دیگر در محیط ورقکاری نرم افزار کتیا شما را هر چه بیشتر با دستورات این محیط آشنا کنیم.دراین تمرین هم می خواهیم به کمک دستورات محیط sheet metal یک قطعه ورقی شکل را مدلسازی کنیم.تمرینی که در این جلسه یعنی جلسه دهم که جلسه آخر از این مجموعه آموزشی می باشد قصد مدلسازی آن را داریم،طراحی یک سینک ظرفشویی می باشد.برای این منظور ابتدا وارد محیط ورقکاری می شویم و پارامتر های ورقکاری را تعیین می کنیم.سپس یکی از صفحات استاندارد را انتخاب می کنیم و در آن یک مستطیل را ترسیم می کنیم.سپس بوسیله دستور wall آن مستطیل را به یک قطعه ورقی شکا تبدیل می کنیم.در مرحله بعدی یک فرورفتگی را در ورق ایجاد می کنیم و در مرحله بعدی نیز دو فرورفتگی را در ورق ایجاد می کنیم وسپس بوسیله دستور دیگری یک سری برجستگی ها را در ورق بوجود می آوریم.در مرحله بعدی نیز محل خروج آب را در ورق ایجاد می کنیم.در نهایت نیز به مدلمان لبه هایی را اضافه می کنیم.

توجه کنید که با تماشای این فیلم آموزشی که به زبان فارسی می باشد براحتی می توانید این سینک ظرفشویی را در نرم افزار کتیا مدلسازی کنید.

توجه کنید که جهت یادگیری بیشتر شما عزیزان ما مدل سه بعدی این قطعه را نیز به همراه این فیلم آموزشی قرار داده ایم که می توانید از آن مدل نیز استفاده کنید.

مدلسازی سینک ظرفشویی در catia

                          نمونه فیلم آموزشی از آموزش ورقکاری در کتیا- جلسه دهم

فرمت فیلم : MP4

مدت زمان آموزش جلسه دهم  : ۱۹ دقیقه و ۴۴ ثانیه

زبان فیلم : فارسی

حجم  فیلم جلسه دهم : ۷۶ MB 

مشخصات محصول آموزش ورقکاری کتیا:

فرمت فیلم ها :MP4

زبان فیلم ها : فارسی

قیمت ۱۰ جلسه: ۲۰۰۰۰ تومان

لطفا با توجه به زحمات زیادی که برای تهیه این فیلم ها کشیده ایم بعد از دانلود این فیلم ها ، آنها را کپی نکنید و یا در اختیار دیگران قرار ندهید.کپی کردن این مجموعه از لحاظ شرعی صحیح نیست و ما نیز از این کار راضی نیستیم.

راهنمای خرید :پس از پرداخت مبلغ صفحه دانلود ظاهر می گردد که می توانید لینک دانلود فیلم را مشاهده کنید و لینک فیلم را دانلود کنید.سپس لینک فیلم را در مرورگر خود کپی کنید و به راحتی فیلم را دانلود کنید. همچنین بعد از پرداخت مبلغ ،لینک این فایل ها  به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

در صورت مشکل در دریافت فایل در قسمت تماس با ما به شماره همراه موجود در تلگرام و یا به ایمیل ما پیام دهید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش محیط ورقکاری (sheet metal) کتیا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *